ky-ket-2

Phuc Khang Corporation và Lễ ký kết “ Chuỗi liên kết phát triển Công trình xanh”

Ngày 09/09/2017, Hội thảo Phát triển công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã diễn ra thành công tại khách sạn Sài Gòn Prince (Quận 1, TP.HCM). Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của việc biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rằng việc xây dựng các công trình xanh bền vững là nhu cầu cấp thiết trong việc giúp đất nước ứng phó với thách thức biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Hội thảo Phát…
Xem thêm