Back to Top

NHIỀU ĐIỂM SÁNG VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XANH Ở VIỆT NAM TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ

Sáng ngày 10/04/2024, Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Chính sách và pháp luật về dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình với sự tham dự của hơn 120 khách mời là các chuyên gia, luật sư chuyên nghiên cứu về công trình xanh tại Singapore, Malaysia, Anh, Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các khoa liên quan…

Chương trình bao gồm 2 phiên chính với các tham luận đắc giá về công trình xanh như: Tham luận “Công trình xanh ở Singapore – Xây dựng công trình sử dụng năng lượng cực thấp và không sử dụng năng lượng”; Tham luận “Chính sách, pháp luật Singapore về phát triển công trình xanh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”; Tham luận “Law and Policy on Green Real Estate Projects in Malaysia”; Tham luận “Các cơ chế khuyến khích công trình xanh tại London, Vương Quốc Anh”…

Ngoài ra còn có những tham luận đề xuất về chính sách, pháp luật liên quan đến thực tiễn phát triển công trình xanh của nước ta trong thời gian tới như: Tham luận “Cơ sở Pháp lý cho việc thực hiện dự án công trình xanh ở Việt Nam”; Tham luận “Công trình xanh ở Việt Nam - Quá trình phát triển và những thách thức mới”; Tham luận “Pháp luật về tín dụng xanh, trái phiếu xanh đối với các dự án đầu tư: thực trạng và kiến nghị”…

Tại hội thảo quốc tế lần này. CEO của Phuc Khang Corporation – diễn giả Lưu Thị Thanh Mẫu cũng đóng góp một tham luận tâm huyết: “Chính sách, pháp luật Singapore về phát triển công trình xanh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.

Các đề xuất của CEO Lưu Thị Thanh Mẫu tại hội thảo quốc tế như: Cần ban hành một bộ công cụ đánh giá công trình xanh/dự án công trình xanh áp dụng riêng cho Việt Nam và quy định thẩm quyền đánh giá, cấp chứng nhận công trình xanh thuộc cơ quan xây dựng; Cần có quy định lộ trình bắt buộc thực hiện công trình xanh/ dự án công trình xanh; Cần xây dựng thêm chính sách ưu đãi hiệu quả cho các nhà đầu tư công trình xanh; Cần nâng cao nhận thức sử dụng công trình xanh cho các nhà đầu tư, người tiêu dùng…

Thống nhất tại sự kiện, các diễn giả đồng nhận định: Công trình xanh đang trở thành xu hướng hội nhập thế giới về phát triển xanh, đáp ứng được yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. Phát triển công trình xanh là xu hướng toàn cầu hiện nay với khả năng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Và các đề xuất thiết thực trong Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia” sẽ là những cơ sở quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực công trình xanh ở Việt Nam, đồng thời góp phần đạt được cam kết của Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26.

Hình ảnh xung quanh sự kiện:

Phuc Khang Corporation