Back to Top

INVESTMENT PROJECTS

DỰ ÁN NỔI BẬT

ĐÃ BÀN GIAO
Diamond Lotus Riverside

Diamond Lotus Riverside

Đang triển khai
ROME DIAMOND LOTUS

ROME DIAMOND LOTUS

DIAMOND LOTUS

Đã mở bán
Diamond Lotus Lakeview

Diamond Lotus Lakeview

LÀNG SEN VIỆT NAM

Đã mở bán
Làng Sen Việt Nam

Làng Sen Việt Nam

ECO CHAIN

Đang triển khai
Eco Village

Eco Village

Đang triển khai
Eco Sun

Eco Sun

Đang triển khai
Eco Town

Eco Town

Sunflower City

Đang triển khai
Sunflower City

Sunflower City